ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทของเรา (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (“ข้อมูล”) ผ่านเว็บไซต์ บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรา (“บริการ”)

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึง:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ อาชีพ
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น หน้าเว็บที่คุณดู การค้นหาที่คุณทำ
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ

3. วิธีการใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้:

 • เพื่อให้บริการแก่คุณ
 • เพื่อปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อทำการตลาดและโฆษณา
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและกฎหมาย

4. การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับ:

 • บุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน โฮสติ้ง
 • หน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย
 • บุคคลที่สามอื่นๆ with your consent

5. สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ดังนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูล
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล
 • สิทธิ์ในการโอนข้อมูล

6. ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้เป็นครั้งคราว

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเรา

9. ตัวอย่าง

9.1 นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้อธิบายถึงวิธีการที่เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

9.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็กอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

10. เอกสารเพิ่มเติม

เราอาจมีเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA เช่น

 • ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • คู่มือปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว